Print This Page

Парцел 1074,35 м2

Парцел 1074,35 м2

Парцел 1074,35 м2
Парцел 1074,35 м2
Item Notes:

 Парцел в регулация на гр.Белица , 1074,35 м2 , преодреден за жилищно строителство , с ПУП /Подробен Устройствен План /.