Print This Page

За Белица

Град Белица е разположен в полите на три планини Рила, Пирин и Родопи. Градът има благоприятно туристико-географско положение. Чрез второкласния път Благоевград – Разлог - Велинград се свързва с някои от големите градове в страната – източници на туристическо търсене (София, Благоевград, Пловдив). Територията на общината е богата на древни паметници на културата. В центъра на града се намира ?сторическия музей, в който е съхранена цялата му история и настояще.
Районът на Община Белица е признат като местообитание от световно значение и е включен в Световните екорегиони, установени от Международната природозащитна организация. Съхранена природа и добре развитата туристическа инфраструктура позволяват на Белица да предлага активен и приятен отдих на любителите на екотуризъм, планински, селски и хобитуризъм.  В Белица се намира и  Туристическия информационен център, в който всеки турист може да намери необходимата му информация.
Туристически интерес на територията на Белица представляват изключителните природни дадености, музейната сбирка, запазените образци на възрожденска жилищна архитектура в гр.Белица, археологическите паметници, тракийските светилища, етнографското и фолклорното богатство на района, оригиналната кухня, множеството уютни и спретнати частни къщи - квартири, намиращият се на 15 км курорт "Семково" и на 12 км Парк за танцуващи мечки.

Град Белица от високо

Отличните туристически дадености на град Белица бяха оценени и той зае първо място като Отлична туристическа дестинация (EDEN)  в конкурс на Националната агенция по туризъм под надслов:„952: Природата ви приветства!". Проектът бе на Народно читалище „Георги Тодоров" в град Белица, а името му е "Природният феномен в Национален парк “Рила” ".

Save